Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetunion.com ท่านจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในเรื่องของข้อบังคับทางกฎหมายในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ รวมไปถึงเรื่องของข้อจำกัดในการเข้าใช้งานสำหรับผู้คนในบางประเภท โดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ufabetunion.com ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งในการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นไปตามความจริง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยถ้าหากมีการตรวจสอบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง ทางเว็บไซต์จะทำการปิดบัญชีของผู้เล่น และจำกัดการให้บริการในทุก ๆ ฟังก์ชันได้ทันที
 2. ในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาจัดเก็บหรือนำมาใช้ จะถูกควบคุมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บไซต์แห่งนี้จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นเผยแพร่ยังไปสื่อสาธารณะ หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่น หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชี
 3. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetunion.com ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเล่นเกมพนันออนไลน์ การฝากหรือถอนยอดเครดิต รวมไปถึงการเข้าใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละฟังก์ชันก่อนที่จะเข้าใช้งานทุกครั้ง ซึ่งในแต่ละบริการก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียด
 4. เมื่อเกิดความเสียหายต่อระบบการให้บริการของทางเว็บไซต์ ufabetunion.com ทางเว็บไซต์จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดในทุก ๆ กรณี ทั้งในเรื่องของระบบการเดิมพัน ไปจนถึงเรื่องของระบบการทำธุรกรรมการเงิน
 5. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้เล่น เมื่อท่านกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้ทางเว็บไซต์เกิดความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้
 6. ทางผู้ให้บริการ ufabetunion.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุก ๆ กรณีที่เกิดขึ้น จากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบของเว็บไซต์เอง
 7. ทางเว็บไซต์ ufabetunion.com จะสามารถปรับปรุงเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในทุก ๆ เวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า ซึ่งเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข จะถูกแจ้งให้ทราบภายหลัง และจะเป็นไปตามความเหมาะสม
 8. ทุก ๆ ฟังก์ชันการใช้งานที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ufabetunion.com ทางเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมไปถึงเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. หากผู้ใช้งานกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกตีความ และถูกไต่สวนตามระบบกฎหมาย ซึ่งจะสามารถโต้แย้ง หรือขัดแย้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามกระบวนการยุติธรรม
 10. หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดไว้ หรือต้องการทราบรายละเอียดในเชิงลึกของบางเงื่อนไข สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetunion.com
 11. ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ufabetunion.com จะถือว่าผู้เล่นได้มีการยอมรับเงื่อนไขในทุก ๆ ประการ ที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจะไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับข้อใดข้อหนึ่งได้