Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetunion.com ซึ่งผู้ให้บริการได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวมาเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการในรูปแบบเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เพราะนโยบายบางข้อจะมีผลดีและผลเสีย หากท่านละเลยข้อมูลในส่วนนี้ อาจจะถูกยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกกับทางเว็บได้อีกด้วย

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabetunion.com ทางผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยข้อมูลของท่านจะจัดเก็บเป็นความลับเป็นอย่างดี จะไม่เผยแพร่ หรือ ส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การเริ่มต้นใช้บริการกับทางเว็บไซต์ สมาชิกใหม่จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิก โดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ , อีเมล , เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เลขที่บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

สำหรับสมาชิกใหม่ในการเข้าใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ใช้งานจะเข้าได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบคุกกี้จะทำการจดจำและบันทึกรหัสผ่านในการเข้าใช้งานทันที

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากสมาชิก ทางเว็บจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน จะเว้นแต่ในกรณีที่มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุก ๆ คนจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเป็นอย่างดี จัดเก็บตามมาตรการความปลอดภัยของทางเว็บ

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บจะปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลที่อายุไม่ถึง 18 ปี หากตรวจสอบเจอจะทำการถอดถอนการเป็นสมาชิกของท่านทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์ในการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวเอง สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ contact@ufabetunion.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์จะมีสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเวลา โดยการกำหนดการเปลี่ยนแปลงนั้น จะถูกประกาศที่หน้าเว็บไซต์ ufabetunion.com

 • การติดต่อเรา

หากมีปัญหาติดขัด หรือ อยากพูดคุยกับทางทีมงาน ติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ช่องทาง contact@ufabetunion.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นภาษาไทยทั้งหมด เวอร์ชันพื้นฐานในการให้บริการก็จะเป็นภาษาไทย

 

ทางเว็บไซต์ ufabetunion.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เมื่อไรก็ตามที่เห็นว่าสมควร